Op donderdag 20 juni l.l. waren enkele leden van RCO Knokke-Heist aanwezig in de brandweerkazerne van Borssele op een sessie van DRCO waarop het functioneren van rampbeheersing en de belangrijke taak van bevolkingszorg naast brandweer en politie.

Het werd een aangename avond met enerzijds een brok theorie en anderzijds een spel waarin de groepsdynamiek naar boven kwam. Het was een prettig weerzien tussen RCO KN-H en DRCO en kennismaking met de nieuwe DRCO collega's uit Brabant,  alvorens het zomerpauze van DRCO.

DRCO leden kunnen in opdracht van de veiligheidsregio en/of de gemeenten worden ingezet in zowel ons actiecentrum DRCC aan de Segeerssingel of in 1 of meerdere gemeentelocaties.
Bij beider organisaties zijn meerdere calamiteiten organisaties, zoals het ROT aan de Segeerssingel en het GMT bij de gemeentehuizen. Daarachter
zitten het COPI en andere instanties.


Op donderdag 20 juni zal Menno van de
Wetering ons, aan de hand van een presentatie, een korte film en een aantal "doe opdrachten", meenemen in de wereld van de gemeentelijke processen.
Menno is specialist opleiden en oefenen multidisciplinair binnen veiligheidsregio Zeeland, met als taakaccent bevolkingszorg.
Als DRCO lid is er een grote kans dat wij bij een inzet in een gemeentehuis terecht zullen komen om vanaf daar de communicatie te verzorgen. Het is dan goed om te weten welke processen daar lopen.

 

 

Klik op de tekening om te vergroten

Klik op de tekening om te vergroten

ROC Knokke-Heist had een in het oogspringende stand op het jaarlijkse UBA congres op 4 mei in het cultureelcentrum Scharpoord in Knokke.

Hier zijn een aantal filmpjes:

Locatie overzicht

Bericht doorsturen

Opgelet: de filpmjes zijn zo'n 5Mb groot en gecomprimeerd in MP4 formaat

Voor deze avond werd besloten de Radio Communicatie Oefening toe te spitsen op het gebruik met analoge portofoons (max 5 watt )

Het verhaal

wilde dat hevige onweders het kustgebied hard teisterden met gevolg 2 fatale bliksem inslagen.

De zendmast van de brandweer en de installaties op de kerktoren zijn volledig vernield. ON0ONZ is volledig lam, de optie om de ‘papegaai ‘ te activeren word overwogen. (papegaai = simplex repaiter ADS-SR1 voile recorder)

Taken worden verdeeld

- Wim ON7TF en Roland ON4BNR bedienen in het C.P. RCO de ‘papegaai’en de coördinatie van de berichtgeving.

- Veldploeg RCO ALPHA ,Gianni ON2TO ,Ivan ON4IBM & Julie ON3JBO vertrekken met een omslag vol opdrachten.

- Veldploeg RCO BRAVO, Johan ON4UK, Yves ON4OQ & Ivo ON3AIM vertrekken ook met hun opdrachten.

Een twaalftal berichten worden door de ether gestuurd en op de voorbestemde berichtenformulieren uit het werkboek RCO KN-H genoteerd.

Conclusie

bij mogelijks falen van de omzetter ON0ONZ kan een simplex - repaiter ‘papegaai’ bij ONZoostKUST een welgekomen oplossing zijn voor portabel stations.

Over het gehele grondgebied Knokke Heist kunnen we feilloos contact onderhouden met elkaar. Het protocol met de ‘papegaai’ vraagt wel wat concentratie. Telkens moet er even gewacht worden op de echo wat in drukke momenten wel eens durft vergeten worden. Ook hier baard oefening kunst!