Op 17 september was het open deur dag van het Walletje, ook RCO opende de deuren. Een mobiel team voor de deur van het lokaal toonde wat er mogelijk was. Een aantal bezoekers waren verbaasd van de mogelijkheden, het mobiele team en de goed uitgeruste shack.

 

Op 3 september 2017 was RCO aanwezig op de vrijetijdsmarkt in Knokke. Ondanks dat de stand op het marktplein in de bebouwde kom stond, werd er door ON4IBM binnen de kortste keren een verbindig met het Tjechie gemaakt. 

 

RCO was aanwezig op de jaarlijkse vrije tijdsmarkt in Knokke, de ideale plaats om naar buiten te komen zodat men onze organisatie kent en geintersseerden te informeren. Naast de analoge technologie was DMR prominent aanwezig, digitale hulpverlening communicatie zonder qualiteitsverlies.

Elke maand houdt RCO een oefening, eind mei was de oefening gezamelijk met DRCO uit Nederland. Een team van RCO bemande de radioshack van ONZ in Knokke en een ander mobiel team rukte uit naar de haven van Breskens.

In het kader van de maandelijkse radio-ondersteuningsoefeningen die de operatoren van RCO Knokke Heist en DRCO Zeeland onderhouden, werd ter afsluiting van het werkjaar 2015 een gezellige bijeenkomst gehouden in het lokaal ONZ Oostkust in t’ Walletje 50c. Nieuwe leden werden verwelkomd en planning en ideeën uitgewisseld. Ook een nauwe samenwerking met het lokale bestuur van Knokke-Heist en Binnenlandse Zaken wordt een feit. De namiddag werd afgesloten met een kleine oefening waarbij de nadruk gelegd werd op het verschil in gebruik van analoge radio en DMR (Digital Mobile Radio). Met HAMNET van analoog naar digitaal Analoge disciplines worden niet afgeschreven maar op vraag van het gemeentebestuur van Knokke-Heist zal er meer en meer beroep gedaan worden op de digitale modes. Deze zullen in samenwerking met de gemeentelijke Veiligheidscel uitgebouwd worden. HAMNET (Highspeed Amateurradio Multimedia NETwork) doet zijn intrede op het grondgebied van Knokke-Heist. Dit betekent dat bij calamiteit en overbelasting van de bestaande netwerken (Telenet, Proximus, Astrid… enz) de hulp- en veiligheidsdiensten onderling beroep kunnen doen op internet via de ether. De planning en vergunningsaanvraag hiervoor zijn ondertussen al ingediend bij het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

 

http://www.knokke-heist.be/nieuws/knokke-heistse-radiozendoperatoren-eindigen-2015-met-ambitieuze-digitale-voornemens-voor-2016